1. Sử dụng để mũi tên để điều hướng đến ngày bạn bỏ lỡ và di chuột qua bài lễ bốc thămtập bạn muốn hoàn thành

? ? ?2. Nhấn "Bắt đầu" để hoàn thành buổi tập luyện

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không?