Ở đâu có một ghi chú, chỉ kuroky dota 2 cần di chuột qua 3 chấm ở phía bên phải của ghi chú.

Khi bạn di chuột qua, hai biểu tượng sẽ xuất hiện kuroky dota 2ở phía dưới bên phải.

Ta-daa!Bấm để chỉnh sửa hoặc xóa.

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không?