Chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi mọi người bối rối với các kế hoạch giá của chúng tôi vì chúng tôi hiển thị chi phí hàng tháng tương đương.

Để làm rõ, chúng tôi lập hóa đơn theo gia số 3 tháng hoặc gia tăng 12 tháng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có kế hoạch hàng quý Pro ngày hôm nay, nó sẽ tiêu tốn của bạn 72 đô la .. nhưng bạn có thể truy cập ba tháng. Bạn sẽ không bị tính phí 72 đô la cho đến khi sau ba tháng đó.

Tất nhiên, bạn có thể hủy bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho nhóm của chúng tôi tại Team@traireffective.com hoặc trong cài đặt tài khoản của bạn. Nó rất đơn giản và chúng tôi luôn luôn cung cấp càng nhiều giá trị và nội dung càng tốt.

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không?