Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp tài khoản của mình sang kế hoạch khác bất cứ lúc nào.

Trên ứng dụng di động, khi đăng nhập, chỉ cần truy cập Trang Cài đặt, Kế hoạch và cầu thủ fifa mobile sửa đổi kế hoạch.

Sau đó chọn kế hoạch nào bạn muốn nâng cấp lên.?

Kết quả là thanh toán và thanh toán sẽ được điều chỉnh tự cầu thủ fifa mobileđộng.

Nếu bạn muốn nâng cấp tài khoản của mình trên ứng dụng web, chỉ cần truy cập trò chuyện và gửi cho chúng tôi một tin nhắn với kế hoạch nào bạn muốn thay đổi.

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không?