1. Chuyển đến bảng điều khiển của bạn và nhấp vào ‘Lịch trình

  2. Chỉ cần nhấp vào "x" ở phía trên bên phải của bất kỳ khối trước nào đã hoàn thành hoặc không hoàn thành để xóa nó

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không?
event fo4 garena vn