Trong Học viện trực tuyến hiệu quả, bạn có thể kiếm được vô số huy hiệu khác nhau để lịch bóng đá việt nam aff cup 2021 làm nổi bật những thành tựu khác nhau mà bạn đạt được.

Có sáu cấp độ bạn có thể tiến hành trên tàu hiệu quả.?

Mỗi loại huy hiệu có sáu cách phối màu khác nhau, mỗi loại kết thúc bằng đồng, bạc và vàng cho những thành tựu rất cuối cùng.

Huy hiệu được tính toán như thế nào:


Đi đến bạn trang hồ sơ Để xem những huy hiệu bạn đã kiếm được và bạn đã đi được bao xa cho đến khi lịch bóng đá việt nam aff cup 2021 bạn kiếm được huy hiệu tiếp theo!?

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không?