??n trang ny v b?n ?? xem vai tr th?c t?p s?n ph?m trn ??o Hyper?

G?i URL CV/LinkedIn c?a b?n v m?t ?o?n v?n v? ly do t?i sao b?n s? ph h?p v?i vai tr c?a Thomas [at]


?o t?o hi?u qu? th??ng xuyn xu?t b?n c? h?i vi?c lm trn Trang c?ng ty LinkedIn v Danh sch thin th?n.

Chng t?i l m?t t? xa-ok C?ng ty c ngh?a l m?c d chng t?i c tr? s? t?i th? ?? bng ? th? gi?i, nh?ng chng t?i c m?t n?n v?n ha lm vi?c linh ho?t, ?i?u ? c ngh?a l chng t?i thu t? t?t c? cc qu?c gia, n?n v?n ha v qu?c t?ch khc nhau.

M?t ?i?u m t?t c? chng ta ??u c ?i?m chung t?i Train c hi?u qu? l chng ta thch pht tri?n ti?m n?ng ??y ?? c?a ng??i khc c?ng nh? c?a chnh chng ta.

Chng t?i s? chia s? c? h?i kh?ng th??ng xuyn th?ng qua Instagram ho?c Twitter V v?y, h?y ch?c ch?n ?? theo chng t?i ? ? qu!

Li?u n c tr? l?i cho cau h?i c?a b?n kh?ng?
lịch thi đấu vòng loại world cup hôm nay